แนะนำเกี่ยวกับระบบ Cloud Managed IT สำหรับปร

Thai - แนะนำเกี่ยวกับระบบ Cloud Managed IT สำหรับประเทศไทย

Choose a webinar date & time

ร่วมกับเราในการแนะนำให้รู้จัก Meraki และ ระบบการบริหารและจัดการด้วยสินค้าในระบบ Cloud managed รวมสินค้า wireless access points, security appliances, switches, EMM, and security cameras คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างเครือข่าย Cloud ที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นจัดการได้ง่ายขึ้นและ TCO ที่ต่ำกว่า - และเราจะแสดงการสาธิตสดของคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นใน Meraki Dashboard ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีคุณสมบัติผ่านจากที่เราตั้งไว้ จะได้รับ Meraki AP ฟรี เข้าไปตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติที่จะรับ AP ได้จากลิ้งค์นี้ meraki.cisco.com/freeap

Qualified attendees receive a free Meraki access point. See if you qualify

Register for


Information you provide is subject to Meraki's privacy policy.