Cisco Meraki inom utbildning och den offentliga sektorn

Svenska - Cisco Meraki inom utbildning och den offentliga sektorn

Choose a webinar date & time

I detta webinar kommer vi att lägga fokus på Cisco Meraki inom den offentliga sektorn. Vi kommer att visa hur nätverket manageras helt från molnet vilket ger en enklare drift, ökad pålitlighet samt en lägre totalkostnad. Få en övergripande överblick och kontroll oavsett storlek av nätverk.

Qualified attendees receive a free Meraki access point. See if you qualify

Register for


Information you provide is subject to Meraki's privacy policy.