Blog Home
Attend a Webinar

Thank you for subscribing.

Waarom camera-oplossingen in de cloud de beste waarde leveren

overhead view of cafe counter with patrons and staff

Klanten die de keuze hebben tussen verschillende videobewakingstechnologieën, wegen de voordelen meestal af tegen het beschikbare budget. De beste video-oplossingen in de cloud van dit moment scoren op beide punten zeer hoog in vergelijking met het traditionele aanbod van IP-camera’s.

Hoe kunt u de werkelijke kosten van concurrerende oplossingen nauwkeurig bepalen? U moet hierbij niet alleen naar de initiële prijs kijken, maar ook de totale eigendomskosten (TCO) tijdens de hele verwachte levensduur overwegen.

Gemak van onderhoud 

Voor een meer realistische kostenberekening moet u factoren meewegen zoals de doorlopende licentiekosten en de onderhoudslast van elke oplossing. Onderhoud is onvermijdelijk, en hoe groter het systeem, hoe vaker de camera’s moeten worden onderhouden of zelfs vervangen. Ga na of dit gemakkelijk kan worden gedaan.

Cloudoplossingen scoren dan het beste, zowel bij de eerste installatie als bij het onderhoud daarna.

  • Eenvoudiger te installeren dankzij plug-and-play camera-installatie en een snelle, centrale configuratie
  • Eenvoudiger te onderhouden door automatische updates voor alle systeemonderdelen; nieuwe camera’s kunnen gemakkelijk worden toegevoegd

Functionaliteit voor de lange termijn

Ook bij de voordelen en kenmerken moet u rekening houden met de lange termijn.

Het waarborgen van de persoonlijke veiligheid en het voorkomen van schade of verlies ten gevolge van beveiligingslekken zijn de belangrijkste doelstellingen van de meeste videobewakingssystemen. Maar steeds vaker worden nu ook andere doeleinden belangrijk voor klanten, zoals het verzamelen van bedrijfsinformatie of het verbeteren van de operationele efficiëntie. Deze doelstellingen kunnen alleen worden bereikt als het systeem gedurende de hele levenscyclus goed blijft presteren.

Wanneer u de functies en prestaties van concurrerende oplossingen vergelijkt, moet u niet alleen nagaan hoe goed elke oplossing nu werkt, maar moet u ook vooruitkijken en u afvragen hoe goed deze later zal presteren. Kan het systeem nu en in de toekomst aan uw behoeften voldoen?

Het is onvermijdelijk dat het systeem in de loop van de tijd moet worden aangepast wanneer er nieuwe risico’s ontstaan of wanneer de gebruiksmogelijkheden van camera’s evolueren. Als het niet praktisch of betaalbaar is om die wijzigingen door te voeren, zal het systeem verouderen en zal het nut ervan geleidelijk afnemen.

Een robuust systeem

Traditionele IP-oplossingen beginnen te verouderen vanaf de dag dat ze zijn geïnstalleerd. In vergelijking met cloudoplossingen is het moeilijker en duurder om IP-systeemcamera’s te vervangen of aan te passen. De gebruiker moet dus moeilijke besluiten nemen: meer budget uitgeven om de bewakingsinfrastructuur bij te werken of hiervan afzien en de voordelen mislopen.

De meeste IP-videosystemen gaan tussen vijf en zeven jaar mee voordat ze verouderd zijn en volledig moeten worden vervangen.

Een videobewakingssysteem in de cloud heeft dit zwakke punt niet en blijft gedurende de volledige levensduur voor 100% presteren: de software wordt voortdurend bijgewerkt en de hardware kan gemakkelijk zonder onderbreking worden vervangen. Daarnaast krijgt u toegang tot een groeiend ecosysteem van leveranciers, eenvoudige integraties met systemen van derden en add-on IoT-apparaten. De levensduur is dan haast onbeperkt.

De combinatie van al deze factoren, onderhoudsgemak, systeemflexibiliteit en -aanpasbaarheid, en een lange levensduur, zorgt voor een lagere TCO voor bewakingsoplossingen in de cloud. Cloudoplossingen worden vanaf de eerste dag steeds beter en krachtiger, en blijven waarde toevoegen aan uw organisatie lang na de gebruiksduur van traditionele IP-camerasystemen. Wilt u weten hoe u de beveiliging kunt transformeren met cloudoplossingen contact met ons op om een demo aan te vragen.